bar
bar
02.png
 

教師資歷

學歷 人數
幼兒教育碩士 1人
基督教教育碩士 1人
幼兒教育學士 9人
幼兒教育證書 16人
合格幼稚園教師 16人
註冊幼兒工作員 16人
   
   

(另4名支援老師均具幼稚園教育證書學歷)

 

Copyright 神召會禮拜堂天澤幼兒園. All rights reserved